HIDROMEHANIČKA OPREMA

Tablasti zatvarači

Tablasti zatvarači su najčešće korišteni dio hidromehaničke opreme. Tablasti zatvarači mogu biti izvedeni sa trostranim i četverostranim brtvljenjem. Upravljanje zavisi od uslova a može biti ručno, elektro pogonom i hidrauličkim cilindrom. Vodilice tablastih zatvarača najčešće su izrađene od nehrđajućeg čelika.
PROJEKTI

Projekti sa "Tablastim" zatvaračima