HIDROMEHANIČKA OPREMA

Segmentni zatvarači

Segmentni zatvarači sastoje se od zakrivljene prednje strane koja je oslonjena na dva nosača koji hidraulične sile prenose na ležajeve koji su smješteni u osloncima. Zbog jednostavnosti, dugog vijeka trajanja i niskih troškova održavanja često se koriste na vodozahvatima gdje je u datom trenutku potrebno propustiti velike količine vode. Segmentni zatvarači mogu biti izrađeni i sa dodatnom klapnom riblji trbuh za finu regulaciju nivoa akumulacije.
PROJEKTI

Projekti sa "Segmentnim" Zatvaračima