HIDROMEHANIČKA OPREMA

Klapne riblji trbuh

Klapne riblji trbuh imaju zakrivljenu prednju stranu koja je ojačana cijelom dužinom i konstrukcijom podsjeća na riblji trbuh odakle i potiče naziv. Klapne riblji trbuh su pretežno upravljane jednim hidrauličkim cilindrom jer ovakva konstrukcija ima odličnu otpornost na torzione sile. Klapna riblji trbuh je preko ležaja u donjem dijelu povezana za nosače ugrađene u beton.
PROJEKTI

Projekti sa klapnama "Riblji Trbuh"