TURBINE

Kaplan Turbine

Kaplan turbine primjenjuju se na malim padovima i velikim protocima. Kaplan turbine izrađujemo kao:
Kaplan turbine isporučujemo sa snagama do 3MW po agregatu. Kaplan turbine mogu biti sa jednom ili dvostrukom regulacijom. Dugogodišnje iskustvo, vlastiti proizvodni pogon kao i korištenje savremenih CAD i CFD softverskih rješenja garantuje visoku efikasnost i dug vijek trajanja turbina sa minimalnim troškovima održavanja.
PROJEKTI

Projekti sa "Kaplan" turbinama