DODATNA OPREMA

Hidraulični Cilindri

Projektovanje, izrada i montaža hidrauličkih cilindara premapotrebama projekta, kao i reparacija postojećih hidrauličkihcilindara. Hidrauličke cilindre isporučujemo i sa senzorimapoložaja. Senzori položaja mogu biti izvedeni kao senzorikrajnjih položaja kao i kontinuirano mjerenje položajahidrauličkog cilindra.