HIDROMEHANIČKA OPREMA

Čistilice

Čistilice za fine rešetke izrađujemo kao lančane i hidrauličke. Sve čistilice su opremljeno senzorima koji omogućavaju automatski rad ukoliko su povezane na sistem upravljanja. Čistilice se također isporučuju u sa sistemom za ispiranje očišćenog nanosa sa fine rešetke.
PROJEKTI

Projekti sa "Čistilicama"