OPIS NAŠIH PROIZVODA

Proizvodi

U našem asortimanu nudimo širok spektar proizvoda, o našim proizvodima, njihovim detaljima i tehničkim aspektima možete pročitati više u nastavku.

Turbine

U našoj ponudi imamo 3 vrste turbina : Pelton, Francis, Kaplan.

U proizvodnom procesu turbina koristimo najsavremeniju tehnologiju i najkvalitetnije materijale da bi smo osigurali i zagarantovali najbolji kvalitet naših proizvoda. Naš tim eksperata će se pobrinuti da projekat bude realiziran od početka do kraja prema svim potrebnim normama koje zadovoljavaju današnje standarde u ovom poslu. Za sva pitanja i nejasnoće slobodno nas kontaktirajte i mi ćemo vam obezbjediti sve potrebne informacije.


Pored turbina u ponudi imamo i sljedeće proizvode : Tablasti zatvarači, klapne riblji trbuh, čistilice rešetki. Kao i turbine ovi proizvodi se prave od najkvalitetnijih sirovina i materijala koje će osigurati njihov duži životni vjek. U nastavku teksta pročitajte više informacija o samim proizvodima i njihovim aspektima.

Banstroj d.o.o vaš pouzdan partner.

Pelton Turbine

Opis:

Rotor turbine se obično sastoji od 12 do 40 lopatica, a svaka je lopatica oštrim bridom podijeljena u dva jednaka ovalna dijela. Ovakav oblik lopatice „reže“ mlaz vode u dva dijela od kojih svaki napušta lopaticu pod kutom od gotovo 180°. Osebujnost lopatica Peltonovih turbina je u tome što nisu stalno opterećene, kao npr. lopatice rotora Francisovih turbina, već su samo privremeno u dodiru s mlazom. Tijekom dodira lopatice s mlazom nagib lopatice prema mlazu, kao i mjesto gdje ovaj ulazi u lopaticu, se stalno mijenja.

Ovisno o konstrukciji, Peltonove turbine mogu imati jednu ili više mlaznica, odnosno slobodnih mlazova, a rotor turbine može biti postavljen na vodoravno ili okomito vratilo, na kojem mogu biti postavljena jedan ili dva rotora. Postavljanje više rotora na okomito vratilo zahtijeva pažljivu konstrukciju, kako gornji rotor ne bi hidrodinamički narušavao rad donjeg rotora. Izvedba Peltonove turbine s okomitim vratilom je povoljnija, jer omogućuje dovod vode po obodu rotora, te postavljanje rotora na minimalnu visinu iznad donje vode. Dovod vode po obodu rotora (u istoj horizontalnoj ravnini) omogućuje korištenje većeg broja mlazova koji se nalaze na istoj geodetskoj koti, a što je povoljno sa stanovišta regulacije.

Rotor Peltonove turbine, radi konstrukcijskih razloga, mora biti izdignut iznad donje vode za iznos koji je izravni gubitak, te treba biti minimalan.

Konstrukcijski gledano, Peltonove turbine su najednostavnije vodne turbine koje se sastoje od privoda vode, mlaznica i rotora. Mlaznicama se vrši pretvorba tlačne u kinetičku energiju vodnog mlaza, koji tu istu energiju predaje lopatici rotora. Regulacija se izvodi pomicanjem regulacijske igle.

Naglim zatvaranjem mlaznica regulacijskom iglom nastao bi hidraulički udar u tlačnom cjevovodu, koji bi mogao izazvati neželjene posljedice i nesreću. Radi toga se zatvaranje mlaznice s regulacijskom iglom izvodi polagano, a prava regulacija se izvodi regulacijskim deflektorom koji “rezanjem” vodnog mlaza pravovremeno regulira dotok vode.

Francis Turbine

Opis:

Francisova turbina je vrsta vodene turbine koju je konstruirao britansko-američki inženjer James Bicheno Francis a primarno služi za proizvodnju električne energije uz pomoć generatora. Francisove turbine imaju veliki stupanj iskoristivosti kapaciteta s preko 90%, te veliki raspon djelovanja u odnosu na visinu (konstruktivni pad) fluida pri protoku kroz turbinu. To je naročito naglašeno kod vode gdje postiže optimalan rad pri konstruktivnom padu od 20 metara do čak 700 metara, a izlazna snaga može biti od par kilovata do 750 MW. Promjer rotora može biti od 1 m do 10 m, a broj okretaja rotora od 83 do 1000 okretaja u minuti.

Francisov tip turbine je najučestaliji tip turbine koja se instalira u pogone za proizvodnju električne energije koji rade na bazi protoka vodene mase kroz pogon za proizvodnju – najčešće su to hidroelektrane.

Kaplanove Turbine

Opis:

Kaplanova turbina je propelerna vrsta vodnih turbina, sa zakretnim lopaticama na rotoru i radi samo na niskim padovima vode, uglavnom s velikim protokom. Da bi se smanjili sudarni gubici i osiguralo strujanje vode s najmanje hidrauličkih gubitaka, u većini propelernih turbine, lopatice radnog kola mogu se zakretati u pogonu. Izvedba turbina sa zakretnim lopaticama rotora je složenija nego izvedba običnih propelernih turbina, no njihove energetske karakteristike su znatno povoljnije. Njihov stupanj iskorištenja može biti i preko 90 %.

Propelerne turbine spadaju u red aksijalnih hidrauličkih strojeva s primjenom pri malim padovima i velikim protocima. Korisni padovi se kreću od nekoliko metara pa sve do 60-70 metara. Radi takvih karakteristika, ovakve turbine se uglavnom primjenjuju u ravninskim područjima, na rijekama koje osiguravaju cjelogodišnji visoki protok, a izgradnjom umjetnih brana se osigurava potreban pad. Izlazne snage Kaplanovih turbina mogu biti od 5 do 120 MW.

Tablasti Zatvarači

Opis:

Pločaste zapornice se postavljaju u utore, tako da se mogu klizati i kotrljati. Vododrživost u utorima se osigurava gumenim brtvama. Koriste se za otvore površine do 50 m2. Prosječna visina zapornice 4 do 5 m. Nedostatak pločastih zapornica je da je potrebna dvostruka visina za podizanje zapornice, kao i za smještaj uređaja za podizanje. Rjeđe se koriste na preljevima brane, a češće na temeljnim ispustima. Na donjem bridu zapornice treba osigurati stabilan položaj mlaza.

Mehanizam za dizanje mora biti podešen tako, da se pločasta zapornica može izdignuti barem 0,5 m iznad razine najviše vode, kako bi ispod nje mogli proći plivajući predmeti. Ako su rasponi veći, a time i opterećenja, pločaste zapornice se izrađuju isključivo od čeličnih profila i ploča, a kretanje se vrši zbog velikog trenja samo po kotačima. U tom slučaju, jedan od glavnih problema prestavlja dobra vododrživost (brtvljenje). Kad su visine veće, pa su pločaste zapornice dvostruke (mogu biti i četverostruke), jedan dio gornje zapornice može imati oblik kuke, da bi se omogućilo prelijevanje.

Klapne Riblji Trbuh

Opis:

Preklopne zapornice su čelične konstrukcije s uspornom plohom od čeličnog lima kad su veće, ili od drveta kad su manje. Pokreću se s obje strane ili jednostrano, u ležajevima koji su pričvršćeni duž praga protočnog polja. Ako se preklopna zapornica uspravlja pod tlakom vode, moment raste s trećom potencijom visine uspora, pa se često stavljaju protuutezi, smješteni u pragu ispod zapornice ili iznad razine vode, čime se moment smanjuje. Normalno se zapornica pokreće mehaničkim putem, motorima ili hidraulički pomoću uljnih cilindara.

Kad je zavješenje jednostrano na većim rasponima, povećane momente uvijanja i savijanja preuzimaju ukrućenja zapornice u obliku valjaka ili poput ribljeg trbuha. Izborom pogodnog oblika može se postići minimalno opterećenje od vode u svakom položaju zapornice. Preklopne zapornice se ne koriste za visine preko 6 m, a često se koriste kao gornji dio podiznih zapornica, čime se omogućava preljev. U tom slučaju moraju biti tako konstruirane da se preljevni mlaz može prevesti bez štete po donju konstrukciju.

Na svim preljevnim zapornicama mogu se javiti vibracije uslijed stalnih dinamičkih naprezanja, što u izvjesnim uslovima ugrožava stabilnost konstrukcije. Da bi se to spriječilo, treba osigurati potpuno ozračivanje preljeva putem velikih kanala za dovod zraka u stupovima. Osim toga, treba izvesti što kruće temeljenje pragova.

Čistilice Rešetki

Opis:

Uređaji za čišćenje rešetki imaju zadatak da pouzdano odstrane sa zaštitne rešetke ispred dovodnih otvora strana tela bilo koje vrste, kako bi bio obezbeđen nesmetan protok vode do turbine.

Prema stepenu nečistoće uređaji za čišćenje omogućuju izrazito veću iskorišćenost Vaše hidroelektrane. Posebno kod jakog opadanja lišća u jesen ili tokom formiranja velikog leda zimi, učinak može porasti i do 30%.