Objekat Neto pad (m) Proticaj m3/s Snaga mHE (kW) Tip Turbine Obim poslova Godina Mjesto Država
mHE CRIMA 227 0,7 1.300 PELTON Izrada, montaža i puštanje u rad maš. i hidromehaničke opreme 2009 Prozor/Rama BiH
mHE RUŽNOVAC 45,4 2x0,85 2x320 2xFRANCIS Izrada, montaža i puštanje u rad mašinske opreme 2010 G. Vakuf/Uskoplje BiH
mHE DERALSKI POTOK 198 0,2 330 PELTON Izrada, montaža i puštanje u rad mašinske opreme 2010 G. Vakuf/Uskoplje BiH
mHE SUĆESKA 1. 163 2x0,7 2x900 PELTON Izrada, montaža i puštanje u rad maš. i hidromehaničke opreme 2010 Rudo BiH
mHE PAKLENICA 74 0,37 225 PELTON Izrada, montaža i puštanje u rad mašinske opreme 2010 Doboj BiH
mHE BISTRIČAK 71 2x0,8 2x460 2xFRANCIS Izrada, montaža i puštanje u rad maš. i hidromehaničke opreme 2011 Nemila BiH
mHE GRABLJE 179 0,34 490 PELTON Izrada, montaža i puštanje u rad mašinske opreme 2011 Fojnica BiH
mHE IPOTSKI POTOK 175 0,05 70 PELTON Izrada, montaža i puštanje u rad mašinske opreme 2011 Vinac BiH
mHE KASUMSKI POTOK 175 0,035 50 PELTON Izrada, montaža i puštanje u rad mašinske opreme 2011 Vinac BiH
mHE BILE VODE 135 0,05 60 PELTON Izrada, montaža i puštanje u rad mašinske opreme 2011 Vinac BiH
mHE DUŠČICA 25,1 2x1,2 490 2xFRANCIS Izrada, montaža i puštanje u rad maš. i hidromehaničke opreme 2012 Prozor/Rama BiH
mHE GLASINAC/POLJ.POT. 135/200 0,05/0,05 55+90 2xPELTON Izrada, montaža i puštanje u rad mašinske opreme 2012 Vinac BiH
mHE SUĆESKA 2. 227 0,6 1.130 PELTON Izrada, montaža i puštanje u rad maš. i hidromehaničke opreme 2012 Rudo BiH
mHE OTEŠA 2. 235 0,5 970 PELTON Izrada, montaža i puštanje u rad maš. i hidromehaničke opreme 2013 Foča BiH
mHE ČARDAK 19,3 3x2,2 3x345 3xFRANCIS Izrada, montaža i puštanje u rad maš. i hidromehaničke opreme 2013 Zavidovići BiH
mHE MURDHARI 1. 175 2x1,0 2x1.450 PELTON Izrada, montaža i puštanje u rad mašinske opreme 2014 Krabe Albanija
mHE MURDHARI 2. 88 2,0 1.460 FRANCIS Izrada, montaža i puštanje u rad mašinske opreme 2014 Ibë Albanija
mHE DUBOKI POTOK 195 0,6 1.000 PELTON Izrada, montaža i puštanje u rad maš. i hidromehaničke opreme 2014 Konjic BiH
mHE RUJEVICA UŠĆE 37 2x1,25 2x375 2xFRANCIS Izrada, montaža i puštanje u rad maš. i hidromehaničke opreme 2015 Zavidovići BiH

 

Copyright © 2012, Banstroj d.o.o Banovići, Sva prava zadržana | Design: Ljubomir Todorović - Visual Artist